Nawiedzenie Kopii Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej

Dzień 23-24 września 2023 roku to czas wyjątkowy dla naszej wspólnoty parafialnej. Po 48 latach i dwóch dniach znowu byliśmy świadkami wielkiego wydarzenia jakim była peregrynacja Cudownego Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej. W  tym czasie Parafia Brześcia Kujawskiego gościła Matkę Najświętszą. Nawiedzenie poprzedziły Rekolekcje Maryjne, które prowadził kustosz Sanktuarium Matki Bożej Królowej Pokoju w Stoczku Klasztornym, ks. Wojciech Sokołowski. Spotykaliśmy się na naukach, słuchając Bożego Słowa, aby jak najlepiej przygotować się na sam czas przyjęcia do naszych wspólnot ….. Parafialnej, domowej, osobistej….. Matki Królowej Polski. I wreszcie nastąpił oczekiwany 23 września….. Godzina 17.30 i w asyście Druhów Strażaków, Motocyklistów i bardzo licznie zgromadzonej liczby wiernych przybyła do nas Matka Boża. Całą dobę trwały modlitwy, spotkania, adoracja, sprawowane Msze św.  przy Cudownym wizerunku Czarnej Madonny. To wyjątkowy czas…. Boży czas….. Te dwadzieścia cztery godziny to ogromne rzesze wiernych, którzy chcieli być z Matką Bożą…. W tym miejscu pragnę podziękować wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób włączyli się w przygotowanie tego wyjątkowego i świętego czasu Nawiedzenia Obrazu Matki Bożej Czarnej Madonny. Wielkie serdeczne Bóg zapłać. Z żalem ale też z nadzieją 24 września Na Eucharystii pod przewodnictwem ks. Biskupa Wiesława Meringa, pożegnaliśmy Cudowny wizerunek Matki Najświętszej. Obraz odjechał do sąsiedniej parafii w Kruszynie, ale Matka Boska Częstochowska została z nami….. Dziękujemy Maryjo.