POŚWIĘCENIE POJAZDÓW 2022

25 lipca przypada święto Św. Krzysztofa - Patrona kierowców i podróżujących. W niedzielę 24 lipca po wszystkich Mszach św. było poświęcenie pojazdów. Poświęcenie wokół Placu Łokietka (i ulic przylegających)  i wzdłuż ul. Farnej, (a po g. 7,00 ul. Narutowicza, Kołłątaja i Parkowej). Właściciel święconego pojazdu otrzymał obrazek św. Krzysztofa z modlitwą przed podróżą lub dekalogiem kierowcy. Otrzymując obrazek jak co roku można było złożyć do puszki ofiarę dla misji na zakup środków transportu dla polskich misjonarzy.